KPN definitief beboet vanwege kortingen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft KPN definitief beboet voor het onrechtmatig aanbieden van kortingen aan grote telecomgebruikers. De bestuursrechtelijke instantie heeft bepaald dat KPN een boete moet betalen van 8,5 miljoen euro.

TCO

De provider heeft volgens de OPTA onrechtmatige kortingen gegeven aan de zes grootste telecommunicatiegebruikers op de zakelijke telecommarkt. Deze gebruikers zouden verzekerd zijn van een korting bij een vaste afname van communicatiediensten. De OPTA had reeds begin 2010 een boete opgelegd van 10 miljoen euro. Destijds ging KPN in beroep tegen de boete. Zowel de rechtbank Rotterdam (medio 2012) als het College van Beroep voor het Bedrijfsleven verklaarden dit beroep ongegrond.

De machtspositie van KPN hebben ertoe geleid dat de provider gebonden is aan strikte regels wat betreft klantenbinding. Al vanaf 2008 zijn de zogenoemde TCO contracten (total cost of ownership) beëindigd. De TCO contracten omvatten een totaalpakket aan telecommunicatiediensten van KPN. De OPTA stelde in 2010 dat eerdere overtredingen van KPN als boete verzwarende factor waren meegewogen. Omdat een gedeelte van de (TCO) contracten reeds voor de eerdere overtredingen waren afgesloten, besloot de CBb de boete terug te brengen van 10 miljoen euro naar 8,5 miljoen euro. Deze boete is definitief. KPN heeft niet meer de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. De OPTA heeft KPN reeds eind 2011 onder verscherp toezicht gesteld, vanwege het verhoogde risico op overtreding van wet- en regelgeving.

OPTA

De OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op de telecom- en postmarkt. Deze onafhankelijke instantie is omstreeks de liberalisering van de telecommarkt opgericht (1997). Tegenwoordig houdt de OPTA zich op verschillende terreinen bezig, zoals netneutraliteit, privacy, misleiding en consumentenbescherming.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *